Giữa rừng sắc đẹp màu son Dior, mỗi thỏi son lại có những nét đẹp và thể hiện phong cách riêng. Hôm nay, spqnam.edu.vn sẽ gợi nhắc top 7 màu sắc son đang dẫn đầu trong bảng color son công ty Dior mà đa số tín đồ gia dụng nhà Dior không nên bỏ lỡ.


*
*

1.100.000₫ 820.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":120051,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_mau-sac":"Dior 004 - Cam San Hu00f4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":820000,"display_regular_price":1100000,"image":"title":"Top 7 thu1ecfi son dior","caption":"","url":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","alt":"","src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg","srcset":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg 510w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-300x300.jpg 300w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-150x150.jpg 150w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg 247w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg 100w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-50x50.jpg 50w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg 569w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","full_src_w":569,"full_src_h":569,"gallery_thumbnail_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":120035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.100.000₫ 820.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":120049,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Dior 321 - Hu1ed3ng u0110u1ea5t","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":850000,"display_regular_price":950000,"image":"title":"Top 7 thu1ecfi son dior","caption":"","url":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","alt":"","src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg","srcset":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg 510w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-300x300.jpg 300w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-150x150.jpg 150w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg 247w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg 100w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-50x50.jpg 50w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg 569w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","full_src_w":569,"full_src_h":569,"gallery_thumbnail_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":120035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"950.000₫ 850.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":120043,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Dior Kem 707 - Cam u0110u1ea5t","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":890000,"display_regular_price":1050000,"image":"title":"Top 7 thu1ecfi son dior","caption":"","url":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","alt":"","src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg","srcset":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg 510w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-300x300.jpg 300w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-150x150.jpg 150w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg 247w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg 100w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-50x50.jpg 50w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg 569w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","full_src_w":569,"full_src_h":569,"gallery_thumbnail_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":120035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.050.000₫ 890.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":120045,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Dior Kem 635 - u0110u1ecf u0110u1ea5t","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":890000,"display_regular_price":1100000,"image":"title":"Top 7 thu1ecfi son dior","caption":"","url":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","alt":"","src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg","srcset":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg 510w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-300x300.jpg 300w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-150x150.jpg 150w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg 247w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg 100w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-50x50.jpg 50w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg 569w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","full_src_w":569,"full_src_h":569,"gallery_thumbnail_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":120035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.100.000₫ 890.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":120047,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Dior 999 - u0110u1ecf Tu01b0u01a1i","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":890000,"display_regular_price":1020000,"image":"title":"Top 7 thu1ecfi son dior","caption":"","url":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","alt":"","src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg","srcset":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg 510w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-300x300.jpg 300w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-150x150.jpg 150w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg 247w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg 100w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-50x50.jpg 50w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg 569w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","full_src_w":569,"full_src_h":569,"gallery_thumbnail_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":120035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.020.000₫ 890.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":120039,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_mau-sac":"Dior 641 - u0110u1ecf u0110u1ea5t","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":890000,"display_regular_price":1020000,"image":"title":"Top 7 thu1ecfi son dior","caption":"","url":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","alt":"","src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg","srcset":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-510x510.jpg 510w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-300x300.jpg 300w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-150x150.jpg 150w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg 247w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg 100w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-50x50.jpg 50w, https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg 569w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior.jpg","full_src_w":569,"full_src_h":569,"gallery_thumbnail_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://spqnam.edu.vn/wp-content/uploads/2022/11/Top-7-thoi-son-dior-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":120035,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.020.000₫ 890.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":120041,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">