Công tắc chọn chế độ FD5302 được kích hoạt & một điện trở EOL phù hợp với TT điều khiển chữa cháy

Công tắc chọn chế độ FD5302 được kích hoạt & một điện trở EOL phù hợp với TT tinh chỉnh và điều khiển chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 có thể chấp nhận được sao lưu và tách biệt cơ chế lựa chọn của trung tâm tinh chỉnh chữa cháy. Đường kết nối được kiểm soát điều hành cho một mạch ngắn and cho một cách trở. sau thời điểm kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu được những lựa chọn sau:Một công tắc chọn chính sách trong nhà đc kích hoạt and một điện trở EOL thích hợp với TT tinh chỉnh chữa cháy UniPOS FS5200E.

==>> Tham khảo: báo cháy unipos

FD5302 được cho phép sao lưu & tách bóc biệt chế độ chọn lựa của trung tâm điều khiển chữa cháy. Đường kết nối được điều hành và kiểm soát cho 1 mạch ngắn and cho 1 cách biệt. sau khoản thời gian kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu những chọn lựa sauMột công tắc chọn chế độ trong nhà được kích hoạt & một điện trở EOL tương thích với TT điều khiển và tinh chỉnh chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 chất nhận được sao lưu and tách bóc biệt chính sách lựa chọn của trung tâm điều khiển và tinh chỉnh chữa cháy. Đường kết nối được kiểm soát điều hành cho một mạch ngắn and cho 1 đứt quãng. sau thời điểm kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu được những lựa chọn sau :

Một công tắc chọn chế độ trong nhà được kích hoạt and một điện trở EOL thích hợp với TT điều khiển và tinh chỉnh chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 cho phép sao lưu và bóc tách biệt cơ chế chọn lựa của trung tâm điều khiển chữa cháy. Đường kết nối được kiểm soát và điều hành cho 1 mạch ngắn và cho một cách quãng. sau thời điểm kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu các lựa chọn sau.

==>> Tham khảo: báo cháy hochikia firestar

– cơ chế chữa cháy tự động/thủ công hoặc chỉ thủ công.
– chính sách vô hiệu chữa cháy.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng