Nu Skin Việt Nam đã tiến hành công ty trao tặng 100 phần quà cho 100 trẻ mỏ nghèo và mắc bệnh tim tại Bệnh viện Nhi Đồng II

Nhân “Ngày làm vì cái điều tốt đẹp của tập đoàn Nu Skin” (Force For Good day), Nu Skin Việt Nam đã tiến hành công ty trao tặng 100 phần quà cho 100 con nít nghèo và mắc bệnh tim tại Bệnh viện Nhi Đồng II. Mỗi phần quà bao gồm […]

Read More →