kèm theo, chắc chắn các nội dung chương trình “Học kỳ quân đội” sẽ có đổi thay để hợp lý,

“Học kỳ quân đội” lợi đến đâu, hại đến mức nào? (GDVN) – tất nhiên, vững chắc các nội dung chương trình “Học kỳ quân đội” sẽ có đổi thay để thuận tiện và phù hợp, nhưng biết vạch ranh mãnh giới ở đâu? ========> Tìm hiểu thêm về gia […]

Read More →