Học cơ khí Bách Khoa nhưng ra trường phải đi bán trà kiếm sống, cử nhân này từng mường tượng chuyện đốt bằng để cảnh tỉnh người khác.

Kỹ sư cơ khí Bách Khoa đi bán trà, từng nghĩ chuyện đốt bằng (GDVN) – Học cơ khí Bách Khoa nhưng ra trường phải đi bán trà kiếm sống, cử nhân này từng nghĩ đến chuyện đốt bằng để cảnh tỉnh người khác. ========> Mách bạn gia sư uy […]

Read More →

Chuẩn hiệu trưởng quá lỗi thời

Kỷ luật hiệu trưởng làm giấy ủng hộ tiền kỳ lạ Đình chỉ hiệu trưởng để học sinh “ngồi nhầm” lớp Hiệu trưởng nhận lỗi vụ trường thu phí kỳ lạ Nhiều quy định trong Thông tư 29/2009/TTBGDDT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chuẩn hiệu […]

Read More →