TP.HCM: Chấm dứt hoạt động cơ sở giữ trẻ bạo hành học sinh

TP.HCM: Chấm dứt hoạt động cơ sở giữ trẻ bạo hành học trò