VN tăng nhập khẩu phế liệu thép từ Thị trường Campuchia

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 9 tháng đầu trong năm này tăng cả lượng & trị giá đối với cùng kỳ. đặc biệt quan trọng,   Giá thép hộp 150 x 150  thời gian này lượng phế liệu sắt thép nhập từ Thị Trường Campuchia tăng mạnh đột biến.

 

 

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ việt nam tháng 9/2017 nhập khẩu phế liệu sắt thép đã suy giảm đối với tháng 8 cả về lượng and trị giá, giảm lần lượt 10,5% & 5%, với 431,7 nghìn tấn, trị giá 130,5 triệu $. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9/2017, nhập khẩu nhóm hàng này tăng cả lượng & trị giá đối với cùng kỳ năm 2016, tăng 20,8% về lượng and tăng 57,3% về trị giá, đạt 3,3 triệu tấn, trị giá 938,8 triệu USD.
VN nhập khẩu phế liệu sắt thép chủ yếu từ Japan, Hongkong (Trung Quốc) and Hoa Kỳ. đó là 3 thị trưởng chủ lực, chiếm 63,2% tổng lượng nhập Trong số đó Japan chiếm thị phần nhiều nhất 53,7%, kế đến là Hongkong (Trung Quốc) 24,4% & Hoa Kỳ 21,7%.Về Thị Phần nhật bản, tuy là Thị Trường nhập khẩu chủ lực, nhưng 9 tháng đầu trong năm này phế liệu sắt thép nhập từ Thị Trường này lại suy giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ, giảm lần lượt 28,65% và 3,77%, tương ứng với một,1 triệu tấn, trị gí 321,2 triệu $.

  ==>> Tham khảo:    Đại lý thép hòa phát tại Hà Nam

Nhập từ thị trường Hongkong (Trung Quốc) và Hoa Kỳ đều tăng trưởng cả lượng và trị giá, Trong đó nhập từ Thị Phần Hoa Kỳ đẩy mạnh, gấp hơn 2,8 lần về lượng and gấp hơn 3,6 lần về trị giá.không chỉ thế, phế liệu sắt thép còn được nhập từ những thị phần khác nữa như: Singapore, Chile, Canada, Anh, Campuchia, Hà Lan…nhìn toàn diện lượng phế liệu sắt thép nhập trong 9 tháng qua từ các Thị trường đều tăng trưởng, chiếm 58,8% và trái lại Thị phần với lượng suy giảm chỉ chiếm 41,1%.đặc biệt quan trọng, nhập khẩu phế liệu sắt thép từ thị trường Campuchia tăng đột biến, tuy chỉ đạt 11,3 nghìn tấn, trị giá 2,6 triệu $, nhưng tăng gấp hơn 7,4 lần về lượng và gấp hơn 10,7 lần về trị giá đối với cùng kỳ. Giá nhập bình quân 236,5 USD/tấn – đây cũng là mức giá nhập thấp nhất đối với những thị phần khác & cũng là một Nguyên Nhân chính làm tăng lượng nhập phế liệu sắt thép từ thị trường này trong khoảng thời gian qua.Ngoài Thị trường Campuchia, thì nhập từ Thị Trường Chilê cũng có mức đẩy mạnh, tăng gấp 2,9 lần về lượng and gấp hơn 3 lần về trị giá, tương ứng với 32,8 nghìn tấn, trị giá 8,3 triệu USD.đáng chú ý thị phần nhập khẩu phế liệu sắt thép 9 tháng qua có thêm thị phần Ireland & Mexico với lượng nhập tương ứng 1 nghìn tấn and 335 tấn.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng