Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ mầm non: “Chúng tôi rất sốc”

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ măng non: “Chúng tôi rất sốc”