Nếu bạn chưa chắc chắn cách vấn đáp ngày sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh khi ai đó hỏi, thì bài viết này là giành riêng cho bạn. spqnam.edu.vn lưu ý cách nói đến ngày sinh nhật chuẩn chỉnh nhất ngay lập tức sau đây. Mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Cách đọc ngày sinh nhật trong tiếng anh


*

Trước hết, chúng ta hãy cùng khám phá một số bí quyết hỏi về ngày sinh nhật trong tiếng Anh phổ biến nhất. Rõ ràng như sau:

When is your birthday? Sinh nhật của người tiêu dùng là lúc nào?

What date is your birthday?: Ngày sinh nhật của doanh nghiệp là gì?

What is your date of birth? Ngày sinh của người tiêu dùng là gì? (Thường được trả lời với ngày tháng, năm sinh đầy đủ.)

Tương tự, bạn cũng có thể suy ra phương pháp hỏi ngày sinh nhật của đối tượng người tiêu dùng thứ ba mở ra trong cuộc đối thoại như sau:

When is his birthday?: Sinh nhật của anh ý ấy là lúc nào?

What date is your father’s birthday?: Ngày sinh nhật của ba bạn là gì?

When is Ann’s birthday?: Sinh nhật của Ann là khi nào?

What date is your sister’s birthday?: Ngày sinh của em gái bạn là gì?

Cách vấn đáp ngày sinh nhật trong tiếng Anh

*

Để biết cách trả lời ngày sinh nhật của bản thân mình khi tín đồ khác hỏi, bạn nên biết cách sử dụng một số mẫu câu tiếng Anh với từ vựng chỉ thời gian như ngày, tháng,...

Cấu trúc câu trả lời ngày sinh nhật trong giờ Anh

Nếu bạn vẫn còn đó đang băn khoăn trong việc đào bới tìm kiếm câu vấn đáp về chủ đề ngày sinh nhật. Hãy thuộc spqnam.edu.vn ôn tập lại một số mẫu câu hay được sử dụng nhất nhé.

My birthday is on… : Sinh nhật của mình vào….

His birthday is on…: Sinh nhật của ông ấy vào….

My date of birth is….: Ngày sinh nhật của tớ là….

Her date of birth is….: Ngày sinh nhật của bà ấy là….

Từ vựng ngày, mon để vấn đáp sinh nhật trong tiếng Anh

spqnam.edu.vn gởi đến chúng ta bảng tổng vừa lòng 31 ngày, 12 mon trong năm, những ngày trong tuần để chúng ta có thể giao tiếp về chủ đề sinh nhật trôi tung nhất.

Ngày hồi tháng (Day of the month)

Tiếng Anh

Viết tắt

Phiên âm

Ngày

first

1st

/ˈfɝːst/

1

second

2nd

/ˈsek.ənd/

2

third

3rd

/θɝːd/

3

fourth

4th

/fɔːrθ/

4

fifth

5th

/fɪfθ/

5

sixth

6th

/sɪksθ/

6

seventh

7th

/ˈsev.ənθ/

7

eighth

8th

/eɪtθ/

8

ninth

9th

/naɪnθ/

9

tenth

10th

/tenθ/

10

eleventh

11th

/əˈlev.ənθ/

11

twelfth

12th

/twelfθ/

12

thirteenth

13th

/θɝːˈtiːnθ/

13

fourteenth

14th

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

14

fifteenth

15th

/ˌfɪfˈtiːnθ/

15

sixteenth

16th

/ˌsɪkˈstiːnθ/

16

seventeenth

17th

/ˌsev.ənˈtiːnθ/

17

eighteenth

18th

/ˌeɪˈtiːnθ/

18

nineteenth

19th

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

19

twenty

20th

/ˈtwen.t̬i/

20

twenty-first

21st

/ˌtwen.t̬iˈfɝːst/

21

twenty-second

22nd

/ˈtwen.t̬iˈsek.ənd/

22

twenty-third

23rd

/ˈtwen.t̬i θɝːd/

32

twenty-fourth

24th

/ˈtwen.t̬i fɔːrθ/

24

twenty-fifth

25th

/ˈtwen.t̬i fɪfθ/

25

twenty-sixth

26th

/ˈtwen.t̬i sɪksθ/

26

twenty-seventh

27th

/ˈtwen.t̬i ˈsev.ənθ/

27

twenty-eighth

28th

/ˈtwen.t̬i eɪtθ/

28

twenty-ninth

29th

/ˈtwen.t̬I naɪnθ/

29

thirtieth

30th

/ˈθɝː.t̬i.əθ/

30

thirtieth – first

31st

/ˈθɝː.t̬i.əθ ˈfɝːst/

31


Các tháng trong thời gian (Month of the year)

Tiếng Anh

Phiên Âm

Ký hiệu

Tháng

January

/ˈʤænjuˌɛri/

Jan

Tháng 1

February

/ ˈfɛbjəˌwɛri/

Feb

Tháng 2

March

/ mɑrʧ/

Mar

Tháng 3

April

/ ˈeɪprəl/

Apr

Tháng 4

May

/ meɪ/

May

Tháng 5

June

/ ʤun/

Jun

Tháng 6

July

/ ˌʤuˈlaɪ/

Jul

Tháng 7

August

/ ˈɑgəst/

Aug

Tháng 8

September

/ sɛpˈtɛmbər/

Sep

Tháng 9

October

/ ɑkˈtoʊbər/

Oct

Tháng 10

November

/ noʊˈvɛmbər/

Nov

Tháng 11

December

/ dɪˈsɛmbər/

Dec

Tháng 12


Các ngày vào tuần (Day of the week)

Tiếng Anh

Phiên Âm

Ký hiệu

Nghĩa

Monday

/ˈmʌndi/

Mon

Thứ 2

Tuesday

/ˈtuzdi/

Tue

Thứ 3

Wednesday

/ˈwɛnzdi/

Wed

Thứ 4

Thursday

/ˈθɜrzˌdeɪ/

Thu

Thứ 5

Friday

/ˈfraɪdi/

Fri

Thứ 6

Saturday

/ˈsætərdi/

Sat

Thứ 7

Sunday

/ˈsʌnˌdeɪ/

Sun

Chủ nhật


Cách nói ngày sinh nhật cụ thể trong tiếng Anh

Để nói về một ngày ví dụ trong năm, chúng ta có thể tham khảo bên dưới đây:


Ngày vào thời điểm tháng + Of + Tháng


Ví dụ:

1st of March: Ngày mồng 1 tháng 4

2nd of May: Ngày mồng 2 tháng 5

15th of June: Ngày 15 mon 6

23rd of August: Ngày 23 tháng 7

28th of October: Ngày 28 tháng 10


Tháng + Viết tắt của ngày

Viết tắt của ngày + Tháng


Ví dụ:

June 2nd: Ngày mồng 2 mon 6

January 5th: Ngày mồng 5 tháng 1

10th January

15th February

Áp dụng phương pháp viết nói ngày cụ thể như bên trên để vấn đáp về ngày sinh nhật, ta bao gồm như sau:

My birthday is on 1st of March: Sinh nhật tôi là vào trong ngày mồng 1 tháng 3.

My date of birth is 15th of June: Ngày sinh của tôi là 15 tháng 6.

My birthday is on May 1st: Sinh nhật tôi vào trong ngày mồng 1 tháng 5

It’s on November 11th: vào trong ngày 11 tháng 11

Một số mẫu câu khác vấn đáp về ngày sinh nhật trong tiếng Anh


Mẫu câu

Dịch nghĩa

My birthday is on tomorrow.

Sinh nhật của tôi vào ngày mai.

Tomorrow is my birthday.

Ngày mai là sinh nhật của tôi.

My date of birth is on next Sunday.

Ngày sinh của tớ thì vào nhà nhật tới.

My birthday is next month.

Sinh nhật tôi vào thời điểm tháng tới.

My date of birth is on 2nd of next month.

Ngày sinh của tớ vào mồng 2 của mon sau.

My birthday is on tomorrow.

Sinh nhật của tớ thì vào trong ngày mai.

Today is my 18th birthday.

Hôm nay là sinh nhật lần sản phẩm 18 của tôi.

My birthday is coming soon.

Sinh nhật tôi tới đây rồi.

I look forward to my birthday.

Tôi mong chờ đến ngày sinh nhật của mình.

The day after tomorrow is my birthday.

Xem thêm: Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Em Gái Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Cho

Ngày kia là sinh nhật của tôi.

My birthday will be tomorrow evening.

Sinh nhật tôi sẽ ra mắt vào tối mai.

My birthday các buổi party will be held tomorrow evening.

Bữa tiệc sinh nhật của tôi sẽ tiến hành tổ chức vào đêm ngày mai.

My birthday is drawing near.

Ngày sinh nhật tôi đang gần kề.

My birthday is coming near.

Sinh nhật tôi sắp đến rồi.

My birthday falls on a Sunday this year.

Sinh nhật tôi rơi vào trong 1 ngày công ty nhật của năm nay.

Yesterday was my birthday.

Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi.

My birthday coincides with yours.

Ngày sinh nhật của mình trùng với ngày sinh của bạn.

My birthday is in October.

Sinh nhật tôi vào thời điểm tháng 10.

My birthday is one month from today.

Một tháng nữa là sinh nhật tôi tính từ ngày hôm nay.

I will be twenty next birthday.

Sinh nhật tới tôi đang tròn 20 tuổi.


Hội thoại về (hỏi - trả lời) ngày sinh nhật trong giờ Anh

*

Dưới đó là một ví dụ về cuộc đối thoại hỏi và trả lời về sinh nhật vô cùng dễ dàng và đơn giản bằng tiếng Anh.

Ann : Good morning, Billy. (Chào buổi sáng, Billy)

Billy: Good morning, Ann. (Chào buổi sáng, Ann)

Ann : Why are you looking so happy? (Sao trông bạn có vui thế?)

Billy: I’m going to lớn celebrate my 18th birthday anniversary. (Mình sắp đến kỷ niệm sinh nhật lần trang bị 18 của mình)

Ann : When is your birthday? (Sinh nhật chúng ta vào lúc nào vậy?)

Billy: It’s on 19th May. (Sinh nhật mình vào ngày 19 tháng 5)

Ann: Really? (Thật sao?)

Billy: Sure, you are invited khổng lồ my birthday party. (Đúng rồi, bản thân mời chúng ta đến gia nhập tiệc sinh nhật của chính bản thân mình nhé.)

Ann: Will you invite any other person? (Bạn vẫn mời rất nhiều ai nữa?)

Billy: Yes, my cousins & friends will join the party. (Ừ, mình mời anh em họ hàng và một số trong những người bạn tham dự.)

Ann: I shall also join the party. (Mình đang tham gia cùng với cậu.)

Billy: I think we will have a nice time. (Mình nghĩ chúng ta sẽ bao gồm khoảng thời hạn rất đẹp)

Ann: I vì so. (Mình cũng nghĩ vậy)

Billy: Thanks. (Cảm ơn bạn)

Ann: Wekcome. (Không gồm gì)

Trên đó là một số gợi ý của spqnam.edu.vn giúp đỡ bạn ôn tập lại cách vấn đáp ngày sinh nhật trong giờ đồng hồ Anh. hy vọng rằng qua nội dung bài viết này bạn đọc hoàn toàn có thể giao tiếp lạc quan như người bản xứ. Hãy mong chờ những bài xích học tiếp theo sau của spqnam.edu.vn nhé!