As the brand of “creativity for game-changing”, spqnam.edu.vn always brings values that go beyond all expectations.

Bạn đang xem: Máy lọc không khí vsmart 55ld8800 đa cảm biến mạnh mẽ, lọc siêu sạch

View more
*
*

*

spqnam.edu.vn Air Purifiers brings absolute peace of mind to lớn customers by supplying fresh air và improving the unique of life.


All spqnam.edu.vn Air Purifiers are produced with High Efficiency Particulate Air (HEPA H13) filter, removing up to 99.95% of dust particles as small as 0.3µm.

View more
*

In addition lớn the international standard HEPA H13 filter, spqnam.edu.vn Air Purifiers have a Cold Catalyst, Active Carbon, Zeolite auxiliary filter that can remove toxic gases (vapors) of formaldehyde, etc., & decompose them into water và CO2.


spqnam.edu.vn Air Purifiers is equipped with such power-ful multi-sensor system:

Dust sensor Odor sensor Light sensor Proximity sensor Temperature sensor Humidity sensor

the function of increasing negative ions, humidity, low water indicator and changing filter indicator.


*

*

55LD8800

Filtration capacity: 610 m³/h

Wind flow: 750 m³/h

Dimension: 320*320*768 mm

Filters: Hepa H13, Cold Catalyst, Zeolite, Activated Carbon và Humidity compensation.

Sensors: Dust PM2.5 with laze technology, Humidity, Temperature, Odor, Light, Proximity. LCD display

IOT: Control via Smart-phones, Control via điện thoại cảm ứng and online voice.

Xem thêm: Dễ Dàng Quản Lý Nhiều Tài Khoản Mcc Là Gì ? Hướng Dẫn Tạo Mcc Google Ads


45LD6600

Filtration capacity: 510 m³/h

Wind flow: 630 m³/h

Dimension: 320*320*768 mm

Filters: Hepa H13, Cold Catalyst, Zeolite, Activated Carbon and Humidity compensation.

Sensors: Dust PM2.5 with infrared technology, Humidity và Temperature.

IOT: Control via Smart-phones Control via điện thoại cảm ứng and online voice.


35LA5400

Filtration capacity: 290 m³/h

Wind flow: 350 m³/h

Dimension: 180*340*570 mm

Filters: Hepa H13, Cold Catalyst và Activated Carbon

Sensors: Dust PM2.5 with infrared technology.

IOT: Control via Smart-phones Control via điện thoại cảm ứng thông minh and online voice.


30LA5300

Filtration capacity: 240 m³/h

Wind flow: 300 m³/h

Dimension: 180*340*570 mm

Filters: Hepa H13

Sensors: Dust PM2.5 with infrared technology.


*
Số đk kinh doanh: 0108321672 Nơi cấp chứng từ CN ĐKKD của VinSmart: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Ngày cấp: Đăng cam kết lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2018. Đăng cam kết lần thứ: 8, ngày 09 mon 09 năm 2020.
*
Lot CN1-06B-1&2 Hi-Tech Industrial Park 1, Hoa Lac Hi-Tech Park, Ha Bang, Thach That, Hanoi, Vietnam